AZİZ POLİKARP - EPİSKOPOS VE ŞEHİT

Aziz Polikarp, Havari ve İncil yazarı Aziz Yuhanna’nın ilk müritlerinden biridir. Yaklaşık olarak M.S. 70 yılında Anadolu' da doğmuştur. Ermişliği, Havarisel Gelenek ve Hristiyanlık Öğretisi'ne dair engin bilgisi, onun henüz çok genç olan İzmir Kilisesi'nin yönetimine gelmesini sağlamıştır.

 

Aziz İgnatius , Antakya'dan Roma'ya giderken, yolculuğu sırasında İzmir'den geçmiş ve Aziz Polikarp'ı şu sözlerle selamlamıştır:

"Allah'ım, sarsılmaz bir kaya gibi sağlam merhametine şükürler olsun! Beni, senin gibi bir şahsiyeti tanıma mertebesine çıkardığı için Efendimiz'e hamdolsun! Polikarp, varlığınla övünebilirsin! işgal ettiğin yere layık olduğunu göster! Birlik için uğraş! Hiçbir şey birlik kadar önemli değildir."

 

Aziz Polikarp, Aziz İgnatius’un ziyareti dolayısıyla Filipililer'e bir mektup yazar. Burada da olağanüstü rahiplik çabası bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Rakipleri bile sonradan onu şöyle tanımlayacaktır: "Asya'nın Önderi" ve "Hristiyanların Babası." Aziz Polikarp, uzun Episkoposluğu boyunca Dosetizm gibi Mesih İsa'nın tanrısal niteliğini ya da Gnostisizm gibi O'nun insan oluşunu yadsımaya yeltenen ilk mezhep sapkınlıklarına karşı mücadele etmek zorunda kalmıştır.

 

Aziz Polikarp'ın karşısına çıkan bir başka sorun da Paskalya'nın kutlanma tarihi ile ilgilidir. Aziz Polikarp, diğer Anadolu Kiliseleri'nde olduğu gibi Paskalya Bayramı'nı 14 Nisan'da kutluyordu. Bu tarih, Musevi Pasah’ı ile "Quartodesimanizm" denilen Aziz Yuhanna Geleneği’nin devamıydı.

 

Aziz Polikarp, 154 yılına doğru, Doğu Geleneği'nin meşruluğunu savunmak üzere Roma'ya, Papa Aniçetus’un yanına gitmiştir. Ancak anlaşmaya varılamamıştır. 14 Nisan Geleneği birkaç on yıl daha devam eder. Roma'da iken Aziz Polikarp, Marcione ile de karşılaşmış ve kendisini mezhep sapkınlığından ötürü eleştirmiştir.

 

İzmir doğumlu (yaklaşık olarak 135) Aziz İreneus’un da Aziz Polikarp'ın öğrencileri arasında olduğu hatırlanacaktır. Geleceğin Lyon Episkoposu olan Aziz İreneus, bize şu tanıklığı bırakmıştır: "Polikarp'ın bizimle konuşmak için çekildiği alışılmış köşesi neredeydi, nasıl söze başlardı, konuya nasıl girerdi, nasıl bir hayat sürdürürdü, dış görünümü nasıldı; bunun yanında halka verdiği nutuklarını; Aziz Yuhanna ile ve Mesih İsa'yı bizzat görmüş olan diğerleri ile ilişkilerini bize ayrıntılarıyla nasıl anlattığını, bu kişilerden, Mesih İsa'ya, mucizelerine, öğretisine ilişkin işittiklerini, onların sözlerini nasıl hatırladığını sana hala söyleyebilirim!.."

 

Antonino Pio'nun zulmü kasıp kavurduğu zaman Aziz Polikarp artık seksen altı yaşına gelmişti. Roma imparatorları Putperest idiler, çok tanrılı ve kişisel kültlere tapmayı emrediyorlardı. Dolayısıyla Hristiyanlar, çok geçmeden asi ve inançsız diye yargılandılar ve ölüme mahkum edildiler.

 

Aziz Polikarp, 23 Şubat 155 tarihinde, İzmir Akropolü üzerinde, Roma Stadyumu'nda şehit edildi. Olaya dair ayrıntılı bilgi, İzmirli Hristiyanlar tarafından Frikya'daki Filomelio Kilisesi'ne gönderilen sarsıcı bir anı-mektupta bize ulaşmıştır: "Polikarp, Roma konsül vekilinin tehditlerine ve kışkırtmalarına şu meşhur cevabı verir: ‘Seksen altı yıldır İsa'ya hizmet ediyorum, bana hiçbir haksızlık yapmadı. Kral’ıma, kurtarıcıma nasıl küfredebilirim?...’ Kalabalık, Polikarp'ın aslanlara atılmasını istiyordu ama konsül vekili, oyunun sona erdiğini söyledi. Ayak takımı ısrar ediyordu. O, önce bir odun yığınının üzerinde yakılmaya mahkum edildi. Ama mucizevi bir şekilde alevlerden kurtuldu. Sonra bir cellat tarafından hançer ile ağır yaralandı ve nihayet yakıldı. Ardından, Hristiyanlar, kıymetli taşlardan daha değerli, altından daha itibarlı saydıkları kemiklerini elde etmeyi başardılar."

 

Aziz Polikarp'ın şehit oluşunun öyküsü şu sözlerle son bulmaktadır: "Diğerleri içinde sadece O, böylesine canlı bir hatıra bıraktı. Her yerde, paganlar arasında bile konuşuluyor. Gerçekten de Polikarp, yalnızca çok değerli bir öğretmen değil, aynı zamanda asil bir şehittir ve bütün kardeşlerimiz, hakikaten kahramanca olan şehitliğinin yolundan gitmeyi arzuluyorlar... "